Worden dienstencheques duurder in 2021?

Posted by Kimberly in Nieuws | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Maak jij gebruik van dienstencheques? Het is een handig, voordelig en veilig betaalmiddel dat wordt gesubsidieerd door de overheid. Bovendien zijn ze fiscaal aftrekbaar. Je kan als gezin maximaal 800 cheques bestellen per jaar om er je schoonmaakster mee te betalen. Ook kan je er iemand voor betalen die je boodschappen, was of strijk doet. Alleen maar voordelig dus. Blijft het zo in 2021?

Kostprijs wordt herbekeken

Vlaams minister van werk Hilde Crevits, maakte recentelijk bekend dat de kostprijs van dienstencheques zal worden herbekeken. Deze beslissing kwam er op aanraden van experten uit de commissie Werk. Ze herkennen het belang van de dienstencheques, maar vinden het herbekijken van de marge en kostprijs voor de consument van uiterst belang.

Experten vinden dat de kostprijs voor de cheques te laag is in vergelijking met wat ze waard zouden zijn. Crevits wil ervoor zorgen dat de dienstencheques echter toegankelijk blijven en hun meerwaarde blijven realiseren. Daarom zullen tijdens het debat over de kostprijs, alle elementen goed worden afgewogen van elkaar.

Het probleem?

Aangezien de cheques fiscaal aftrekbaar en gesubsidieerd zijn, haal je veel voordeel. Stel je laat je kleding strijken en betaalt deze met je bankkaart dan betaal je 100% van het bedrag. Kies je ervoor om dienstencheques te gebruiken? Je betaalt 100%, maar je gestreken kleren worden vervolgens voor 70% terugbetaald door de overheid.

Momenteel is er een enorme transitie gaande. Eén derde van de lonen van dienstencheque werknemers (poetshulpen, naai(st)ers etc) wordt omgezet van een normale job met sociale bijdragen naar een gesubsidieerde job. Dit is volgens socio-econoom Ive Marx, zeker niet de bedoeling. Het zou een uniek programma dienen te zijn waarbij een genaaide jurk en gepoetste huiskamer voor 70% door de overheid worden betaald.  

Het doel?

Het dienstencheque systeem probeert vooral hulp te bieden aan werklozen, mensen die genieten van een leefloon en personen zonder opleiding, in zoektocht naar een baan. Oefen je al een job uit waar je geen steun nodig hebt van de overheid? Dan blijf je beter weg van de gesubsidieerde arbeid. Het is de bedoeling om je profiel uit te bouwen zodat men later weg kan uit de gesubsidieerde arbeid, op zoek naar een niet gesubsidieerde job. Dit gebeurt de dag van vandaag niet voldoende.

De oplossing?

Een verhoging van de kostprijs zou een oplossing dienen te bieden. Het zou de overheidsuitgaven verminderen en het systeem meer efficiënter maken. Er is zo een 3 miljard euro budget beschikbaar voor actief arbeidsmarktbeleid en ruim 2/3e wordt besteed aan gesubsidieerde tewerkstelling. 

Huidige prijs?

Vandaag de dag is de prijs van een cheque € 9. In september 2019 werd er al een lichte prijsstijging doorgevoerd. Dit gebeurde door de fiscale aftrekbaarheid te verlagen van 30% naar 20%. De prijs werd hierdoor € 7,20 in plaats van € 6,30 per stuk. Nu wordt er door de experts voorgesteld om niet de aftrekbaarheid aan te passen maar de effectieve prijs.

Natuurlijk is er wel wat weerstand tegenover het voorstel. Laten we zien wat de toekomst brengt.

Fiscaal voordeel van dienstencheques zakt naar 20%: wat betekent dit?

Posted by admin in Nieuws | Tagged , , | Leave a comment

De Vlaamse Regering maakte medio 2019 haar plannen bekend om het fiscaal voordeel van dienstencheques terug te schroeven van 30% naar 20%. Dit kadert in een algemeen besparingsplan dat op 1 januari 2020 in werking trad. Hierdoor betaalt u nu € 7.20 in plaats van € 6.30 voor 1 dienstencheque. Omdat er veel vragen rijzen over de impact van deze onpopulaire maatregel, geven wij een antwoord op de meest pertinente vragen. 

Hoe werken dienstencheques? 

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee particulieren op een belastingvriendelijke manier beroep kunnen doen op huishoudelijke diensten. Deze papieren of elektronische waardebonnen kunt u aankopen bij een erkend dienstenchequebedrijf zoals Sodexo. Dit initiatief werd in 2004 in het leven geroepen om zwartwerk terug te dringen en laaggeschoolden uit de werkloosheid te halen. 

Afhankelijk van de gezinssituatie, kunnen particulieren dienstencheques aankopen voor € 9 per gepresteerd uur. De aankoop is begrensd op een maximum aantal van 2000 stuks per kalenderjaar. 

Wat verandert er? 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, blijft de aankoopprijs van dienstencheques  onveranderd. Wel vermindert het belastingvoordeel voor particulieren aanzienlijk. Dit betekent concreet dat u nu € 0.90 meer betaalt voor de eerste 167 dienstencheques per aanslagjaar. Kortom, de dienstencheques zelf worden niet duurder, het belastingvoordeel wordt gewoon minder.  

Hoeveel dienstencheques kan ik bestellen? 

Per kalenderjaar kunt u 500 dienstencheques bestellen. Als individuele gebruiker ontvangt u de eerste 400 waardebonnen aan € 9 per stuk en de laatste 100 aan € 10. Er zijn echter heel wat variabelen van toepassing waardoor deze limiet kan verschillen. Zo komt een doorsnee gezin in aanmerking voor 1000 dienstencheques per jaar, waarbij de eerste 800 aan € 9 getarifeerd worden. 

Personen met een beperking of hulpbehoevende bejaarden ontvangen 2000 dienstencheques per jaar aan een standaardtarief van € 9. Hetzelfde is van toepassing op eenoudergezinnen en ouders van een kind met een beperking. Voor pas bevallen zelfstandigen liggen de kaarten anders. Zij worden vrijgesteld van betaling voor de eerste 105 cheques, betalen € 9 voor coupons 105 – 400 en betalen de volle pot van € 10 voor 401-500. 

Dienstencheques worden duurder

Posted by admin in Nieuws | Tagged , , , , , | Leave a comment

jan jambon maakt sodexo dienstencheques duurder

Eén van de eerste maatregelen die bekendraakten uit het nieuwe Vlaamse regeerakkoord van Jan Jambon is dat de dienstencheque duurder wordt.

De aankoopprijs van de dienstencheque (9 euro) blijft hetzelfde, maar de fiscale aftrekbaarheid verlaagt van 30 naar 20 procent.

Op het einde van de rit, na belastingaftrek, kost de dienstencheque dan 7,20 euro in plaats van 6,30 euro.

De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2019 en omdat de prijs van de dienstencheque hetzelfde blijft, heeft het geen zin een voorraad dienstencheques op voorhand in te slaan, zoals bij echte prijsverhogingen.