Vlaams Gewest

Per gewest zijn er telkens andere regels m.b.t. de belastingvermindering die je krijgt. In Vlaanderen geniet je van het grootste voordeel en zijn dienstencheques dus het goedkoopst.

antwerpen

Heb je je officiële verblijfplaats in Vlaanderen dan krijg je een belastingvermindering van 2,70 euro voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon. Dit betekent dat een dienstencheque van 9 euro je na belastingaftrek slechts 6,30 euro kost.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam aankopen. De maximum bedragen gelden per jaar en per persoon. Het is dus belangrijk dat beide partners elk hun eigen gebruikersnummer hebben bij Sodexo.

Je ontvangt elk jaar op 1 maart een fiscaal attest van Sodexo dat je nodig hebt bij het invullen van je belastingsbrief. Op die manier kan je van het fiscaal voordeel genieten.

Ook wanneer je inkomen beperkt is, kan je dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een ’terugbetaalbaar belastingkrediet’. Op die manier gaan de fiscale voordelen van de dienstencheques niet verloren voor personen met een laag belastbaar inkomen.

De 3 gewesten hebben elk een apart bankrekeningnummer om dienstencheques te bestellen. Voor het Vlaamse Gewest is dit het correcte bankrekeningnummer: BE 41 0017 7246 2610