Hoeveel betaal ik voor dienstencheques?

Elke privé-persoon heeft het recht om jaarlijks 500 dienstencheques aan te kopen. Momenteel kost deze cheque 9 euro voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en 10 euro voor de aankoop van de volgende 100 dienstencheques. Eén cheque komt overeen met één uur huishoudelijke hulp.

Aankooplimiet

De aankooplimiet is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een individuele gebruiker, een gezin, een eenoudergezin, een persoon met een handicap of een oudere persoon die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt en een gebruiker met een mindervalide kind.

Een individuele gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per jaar bestellen. Voor een gezin loopt dit op tot 1.000 dienstencheques per jaar. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres. Een gezin betaalt 9 euro voor de eerste 800 dienstencheques en 10 euro voor de overige 200 dienstencheques.

gezin

Een eenoudergezin kan per jaar maximum 2.000 dienstencheques bestellen aan 9 euro per cheque.

Een persoon met een handicap of een oudere persoon die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, kan per kalenderjaar maximum 2.000 dienstencheques bestellen aan 9 euro per cheque. Je moet in dit geval een door de overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om aanspraak te kunnen maken op maximum 2.000 dienstencheques.

Een gebruiker met een mindervalide kind kan ook maximum 2.000 dienstencheques per jaar bestellen aan 9 euro. Ook in dit geval dien je eerst een door de overheid uitgereikt attest in te dienen bij Sodexo.

Bijkomende kosten

Indien de onderneming je bijkomende kosten aanrekent om bepaalde onkosten te dekken zoals verplaatsingskosten of administratiekosten mogen deze in geen geval betaald worden met dienstencheques. Bijkomende kosten worden namelijk niet gedekt door dienstencheques, enkel de loonkosten. Het is aan te raden dat je deze eventuele bijkomende kosten goed op voorhand afspreekt met het bedrijf of de werknemer.

Belastingvermindering

Dienstencheques kan je inbrengen in je belastingen. Hoeveel belastingvermindering je krijgt, hangt af van de plaats waar je woont. Er gelden namelijk andere regels in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wil je weten van welke belastingvermindering jij geniet? Kijk dan hier voor meer informatie.