Author Archives: admin

Fiscaal voordeel van dienstencheques zakt naar 20%: wat betekent dit?

Posted by admin in Nieuws | Tagged , , | Leave a comment

De Vlaamse Regering maakte medio 2019 haar plannen bekend om het fiscaal voordeel van dienstencheques terug te schroeven van 30% naar 20%. Dit kadert in een algemeen besparingsplan dat op 1 januari 2020 in werking trad. Hierdoor betaalt u nu … Continue reading

Dienstencheques worden duurder

Posted by admin in Nieuws | Tagged , , , , , | Leave a comment

Eén van de eerste maatregelen die bekendraakten uit het nieuwe Vlaamse regeerakkoord van Jan Jambon is dat de dienstencheque duurder wordt. De aankoopprijs van de dienstencheque (9 euro) blijft hetzelfde, maar de fiscale aftrekbaarheid verlaagt van 30 naar 20 procent. … Continue reading